Térségi Televízió

Médiaajánlat

A reklámlehetőségek széles tárházával állunk rendelkezésére, legyen akár lakossági apróhírdetésről, vagy közületi reklámról szó! Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken! Vételkörzetünk Martfűtől Kisújszállásig terjed, a térség településeinek, kábelhálózatán.

Reklámfilm

08:00 – 12:00, 18:00-24:00 órák közötti intervallumban, óránként minimum 1 alkalommal a műsorok közti reklámblokkban
való megjelenés. Napi minimum 10 alkalom, amelynek a fele fő műsoridőben történik.

PR Riport

Főműsoridőben reklám és promóblokk mellett megjelenő, célorientált, tudósítás jellegű reklámösszeállítás 2-5 perc időtartamban.

Képújság

Megjelenés: 1024×768 pixel méretű jpg képpel, maximum 100 karakter és
1 db fotó felhasználásával 20 másodperces állókép formájában. 00:00 – 08:00, 12:00-18:00 órák közötti intervallumban naponta,
óránként minimum 1 alkalommal.Bővebb információ:

06 70 413 16 29

marketing@t1tv.hu

A T1 TELEVÍZIÓ POLITIKAI MŰSORSZÁMOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEI, A
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY (A
TOVÁBBIAKBAN: MTTV.) SZABÁLYAI ALAPJÁN.

I. A T1 televízió regionális audiovizuaális médiaszolgáltatóként politikai jellegű műsorszámot Háttér címmel tesz közzé adásában. A szerkesztett műsor a Médiatörvény szabályai szerint készül, melyben egy politikai közéleti szereplő tiszta beszéd ideje nem lehet több 30 percnél.

II. A kiegyensúlyozott, elfogulatlan, átfogó tájékoztatás érdekében egy politikai közéleti szereplővel havonta egy alkalommal készíthető politikai témájú műsor, mely az Mttv szabályait követi. Az Mttv. értelmező rendelkezéseinek megfelelően (203. § 56. pontja, 28. § (1) bekezdés) időtartama legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi politikai, vagy aktuális közéleti eseményeket elemző, bemutató, azokat értékelő, hátterüket feltáró, hírműsorszámnak nem minősülő műsorszám.
A politikai tájékoztató műsorszámot, és hírműsorszámot a politikai reklámtól alapvetően az határolja el, hogy míg az előbbiek tartalmát a médiaszolgáltató állítja össze, a politikai reklám tartalmát a megrendelő adja, a médiaszolgáltató csupán műsorba szerkeszti.
III. A Háttér c. műsorszámban nem lehet olyan tartalmat közzétenni, mely a politikai reklám törvényi definíciójával azonos lenne, nem hangozhat el a személyiségi jogokat sértő kifejezés vagy állítás, és a közerkölcsöt sértő
bármilyen tartalom. A műsorban nem lehet bűncselekmény elkövetésére
buzdítani. A műsorba résztvevőként felkért személy a felkérést
visszautasíthatja, azonban az elkészült műsor tartalmáról semmilyen módon nem rendelkezhet. A visszautasítás tényét a Televíziónak módjában áll kommentár nélkül nyilvánosságra hozni.
Tekintettel arra, hogy a televízióriport az Mttv. szerint műsornak minősül, a műsorkészítés törvényben foglalt szabályainak eleget kell tenni. A Televíziónak jogában áll a műsorkészítésre vonatkozó szabályokat megsértő tartalmakat a felvett anyagból eltávolítani.
A műsor vágatlan változatát csak hatósági, illetve bírói eljárásban lehet kiadni, az erre való törvényes tartalommal bíró felszólítást követően
A Televízió lehetővé teszi, hogy bármely vitás ügyben minden érintett szereplő kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A műsorkészítő felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

Az esetlegesen előforduló panaszokat, helyreigazítási kérelmeket a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően kezeljük.

Politikai műsorszámok készítőire vonatkozó irányelvek.

Politikai és hírműsorokban foglalkoztatottak pártban, illetőleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek.
A hír- és politikai tájékoztató műsorszámok műsorvezetőjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közreműködő munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelő magyarázatot csak megfelelő megkülönböztető jelzés mellett fűzhetnek.
A műsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a műsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetőleg világnézetet.

Számítunk a pártok és egyéb szervezetek jogszerű és etikus együttműködésére annak érdekében, hogy irányelveinket maradéktalanul betarthassuk.Közösségi média
Exit mobile version