fbpx

Térségi Televízió

T1TV – Törökszentmiklós

Médiaajánlat

A reklámlehetőségek széles tárházával állunk rendelkezésére, legyen akár lakossági apróhírdetésről, vagy közületi reklámról szó! Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken! Vételkörzetünk Martfűtől Kisújszállásig terjed, a térség településeinek, kábelhálózatán.

Reklámfilm

film-596009_1920

08:00 – 12:00, 18:00-24:00 órák közötti intervallumban, óránként minimum 1 alkalommal a műsorok közti reklámblokkban
való megjelenés. Napi minimum 10 alkalom, amelynek a fele fő műsoridőben történik.

PR Riport

handshake-2056023_1920

Főműsoridőben reklám és promóblokk mellett megjelenő, célorientált, tudósítás jellegű reklámösszeállítás 2-5 perc időtartamban.

Képújság

business-2089534_1920

Megjelenés: 1024×768 pixel méretű jpg képpel, maximum 100 karakter és
1 db fotó felhasználásával 20 másodperces állókép formájában. 00:00 – 08:00, 12:00-18:00 órák közötti intervallumban naponta,
óránként minimum 1 alkalommal.Bővebb információ:

06 70 413 16 29

marketing@t1tv.huPOLITIKAI HIRDETÉSEK – ONLINE MEGJELENÉS
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT
MEGELŐZŐ KAMPÁNYIDŐSZAK POLITIKAI
HIRDETÉSEINEK ÁRLISTÁJA 2019.

A T1 Televízió hivatalos honlapja a www.t1tv.hu elnevezésű
portál.

Lehetőségek:
I. Videospot maximum 30 másodperces időtartamban
20.000 ft
II. állóképes hirdetés 4.000 ft

A fenti árak egy hét időszakra vonatkoznak és nem tartalmazzák az Áfa összegét.

2019. március 04. TörökszentmiklósA T1 TELEVÍZIÓ POLITIKAI MŰSORSZÁMOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEI, A
MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY (A
TOVÁBBIAKBAN: MTTV.) SZABÁLYAI ALAPJÁN.

I. A T1 televízió regionális audiovizuaális médiaszolgáltatóként politikai jellegű műsorszámot Háttér címmel tesz közzé adásában. A szerkesztett műsor a Médiatörvény szabályai szerint készül, melyben egy politikai közéleti szereplő tiszta beszéd ideje nem lehet több 30 percnél.

II. A kiegyensúlyozott, elfogulatlan, átfogó tájékoztatás érdekében egy politikai közéleti szereplővel havonta egy alkalommal készíthető politikai témájú műsor, mely az Mttv szabályait követi. Az Mttv. értelmező rendelkezéseinek megfelelően (203. § 56. pontja, 28. § (1) bekezdés) időtartama legalább kilencven százalékában a magyarországi és a nemzetközi politikai, vagy aktuális közéleti eseményeket elemző, bemutató, azokat értékelő, hátterüket feltáró, hírműsorszámnak nem minősülő műsorszám.
A politikai tájékoztató műsorszámot, és hírműsorszámot a politikai reklámtól alapvetően az határolja el, hogy míg az előbbiek tartalmát a médiaszolgáltató állítja össze, a politikai reklám tartalmát a megrendelő adja, a médiaszolgáltató csupán műsorba szerkeszti.
III. A Háttér c. műsorszámban nem lehet olyan tartalmat közzétenni, mely a politikai reklám törvényi definíciójával azonos lenne, nem hangozhat el a személyiségi jogokat sértő kifejezés vagy állítás, és a közerkölcsöt sértő
bármilyen tartalom. A műsorban nem lehet bűncselekmény elkövetésére
buzdítani. A műsorba résztvevőként felkért személy a felkérést
visszautasíthatja, azonban az elkészült műsor tartalmáról semmilyen módon nem rendelkezhet. A visszautasítás tényét a Televíziónak módjában áll kommentár nélkül nyilvánosságra hozni.
Tekintettel arra, hogy a televízióriport az Mttv. szerint műsornak minősül, a műsorkészítés törvényben foglalt szabályainak eleget kell tenni. A Televíziónak jogában áll a műsorkészítésre vonatkozó szabályokat megsértő tartalmakat a felvett anyagból eltávolítani.
A műsor vágatlan változatát csak hatósági, illetve bírói eljárásban lehet kiadni, az erre való törvényes tartalommal bíró felszólítást követően
A Televízió lehetővé teszi, hogy bármely vitás ügyben minden érintett szereplő kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértő, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. A műsorkészítő felelőssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

Az esetlegesen előforduló panaszokat, helyreigazítási kérelmeket a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelően kezeljük.

Politikai műsorszámok készítőire vonatkozó irányelvek.

Politikai és hírműsorokban foglalkoztatottak pártban, illetőleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek.
A hír- és politikai tájékoztató műsorszámok műsorvezetőjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közreműködő munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelő magyarázatot csak megfelelő megkülönböztető jelzés mellett fűzhetnek.
A műsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a műsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetőleg világnézetet.

Számítunk a pártok és egyéb szervezetek jogszerű és etikus együttműködésére annak érdekében, hogy irányelveinket maradéktalanul betarthassuk.A T1 Televízió irányelvei
a 2019. május 26-án tartandó európai parlamenti választás
kommunikációjához

Az Európai Parlament tagjainak választási eljárásról szóló 2003. évi CXIII.
törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szabályai alapján

I. Általános tudnivalók

I. 1. Az irányelv nyilvánosságra hozatala

A T1 Televízió a 2019. május 26-án megtartandó európai parlamenti választás kommunikációjához készített irányelveket (a továbbiakban: Irányelv) 2019. április 1 – től kezdődően nyilvánosságra hozza a Televízió honlapján (www.t1tv.hu)

A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Az európai parlamenti választás kampányidőszaka tehát

 1. április 6 – án kezdődik. Politikai hirdetést és politikai reklámot általánosságban a választási kampányidőszak kezdetétől lehet közzétenni. A választás napján politikai reklám nem tehető közzé.

I. 2. Értesítések

Tekintettel arra, hogy az Irányelvet a T1 Televízió a lehető legszélesebb körben nyilvánosságra hozza, azt értesítésnek kell tekinteni a választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek tekintetében. A jelöltek és a jelölő szervezetek később nem hivatkozhatnak arra, hogy az Irányelv nem ismerete miatt kampánylehetőségtől estek el. A T1 Televízió az erre vonatkozó minden felelősséget kizár.

I. 3. Politikai reklám a T1 Televízióban

Politikai reklám: jelölő szervezet és független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő illetve közzétett műsorszám. A politikai reklámot minden más tartalomtól elkülönítve kell közzétenni. A politikai reklám közzétételéért ellenszolgáltatást kérni nem lehet. Politikai reklám közzétételekor a közzététel megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni.

A politikai reklám a politikai kérdésekben való véleménynyilvánítást, tájékoztatást kívánja elősegíteni. Tipikusan ilyennek minősülnek az egyes politikusok, pártrendezvények népszerűsítéséről szóló üzenetek.
A politikai reklám megvalósulásához nem szükséges a párt támogatására, népszerűsítésére vonatkozó közvetlen felhívás; enélkül is politikai reklámként értékelendő a műsorszám, amennyiben hatásával egy párt tevékenységének, céljainak, a róla alkotott képnek népszerűsítését szolgálja.
Választási kampányidőszakban a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) szabályai szerint lehet politikai reklámot médiaszolgáltatásban közzétenni. Választási kampányidőszakon kívül politikai reklám kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhető. Tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel; amennyiben a közzétételére irányuló igény megfelel a választási eljárásról szóló törvényben
foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt.
Csak a www.t1tv.hu online felületen jelenik meg politikai hirdetés, audiovizuális terjesztésben (Kábelhálózaton) nem.

II. A T1 Televízió munkatársaira vonatkozó szabályok

 1. A T1 Televízió munkatársai a választási kampány idején is következetesen tartózkodnak a választási propagandának minősíthető, valamely pártot, vagy jelöltet támogató, vagy támadó kommentártól, vagy más megnyilvánulástól.
 2. A műsorvezetők, riporterek, tudósítók és a műsorok pártatlan szereplői nem kelthetik azt a benyomást, hogy már eleve megvolt az értékítéletük a szóban forgó politikai témáról. A hallgató nem érzékelheti, hogy a Rádió munkatársának mi a személyes véleménye a
  konkrét pártpolitikai ügyről.
 3. A T1 Televízió munkatársai sem nyílt, sem burkolt formában nem folytathatnak választási propagandát, magatartásukkal, szakmai munkájukkal sem nyíltan sem burkoltan nem szolgálhatnak pártérdekeket.
 4. A T1 Televízió vezetése kizárja annak lehetőségét, hogy munkatársai bármely párt jelöltjeként induljanak a választásokon, illetve a választási kampányban valamely jelölt mellett tevékenykedjenek.
  Amennyiben a Rádió munkatársa valamely párt jelöltjeként indul a választásokon,
  tevékenységét a Rádió szerkesztőségében minden formában szüneteltetni kell.

Törökszentmiklós 2019. március 27.

Közösségi média
error: Védett tartalom!