Térségi Televízió

Elismerték a legkiválóbbakat

Hagyományosan március 15-én ismeri el a köztársasági elnök azokat, akiknek tevékenysége túlmutat az alapvetően elvárhatón, tevékenységük országos viszonylatban is példaértékű, követendő.

Ugyanezen a jeles napon a belügyminiszter azokat részesítette elismerésben, akik saját testi épségük kockáztatásával segítettek a bajbajutottakon. A katasztrófavédelem állományában több olyan kolléga is szolgál, akit munkája, vagy pillanatnyi helyzetfelismerése kiemelt a hétköznapi hősök sorából, és érdemesnek bizonyult a magas rangú elismerésre.  

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere életútja elismeréseként előléptette tűzoltó ezredessé Nagy István nyugállományú tű. alezredest, a Jászberényi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság volt parancsnokát. Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Kiss Krisztián László tű. törzszászlóst, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét.

Közösségi média
Exit mobile version