fbpx
2020.11.29.

Térségi Televízió

T1TV – Törökszentmiklós

Álláslehetőség

Törökszentmiklós Város Jegyzője pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási ügyintézői  

munkakör  betöltésére.

Pályázati feltételek

 • Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, informatikai  szakmacsoportba  tartozó szakképesítés ( a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7) Korm. rendelet I/20 pontjában  meghatározott II. besorolási osztályú  képesítések)
 • büntetlen előélet
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázathoz csatolni kell:

 •  bizonyítvány másolat (szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat ),
 • önéletrajz ( 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1 melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 5 számú mellékletében foglaltakra)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

Ellátandó feladat:

Az önkormányzati vagyonhasznosítással és vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, bérbeadásával kapcsolatos pályázatok lefolytatása, szerződések megkötése. Kapcsolattartás bérlőkkel, közszolgáltatókkal, biztosítóval.  Előkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzati lakások cseréjére irányuló megállapodásokhoz. Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése.  Hátralékos ügyek kezelése, selejtezés.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelői vizsga megléte,
 • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • közigazgatási alapvizsga megléte,
 • hasonló területen szerzett tapasztalat,

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozott  idejű (2022.április 1-ig)

Javadalmazás:

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint a Közszolgálati Szabályzat  szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje:                2020. 04.15.

A pályázat elbírálásának határideje:                   2020. 04.24.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázatot a következő címre kell beküldeni:

 

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

Dr. Magyar Attila jegyző

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135

A pályázattal kapcsolatosan a részletesebb szakmai feladatokról információt Kleinné Nagy  Magdolna műszaki  osztályvezető-helyettestől  kérhetnek az alábbi telefonszámon: 56/590-420/242 mellék

Közösségi média
error: Védett tartalom!
%d bloggers like this: