Egyéb 

Városi kitüntetések adományozása

Tisztelettel felhívjuk a törökszentmiklósi polgárok figyelmét, a városi kitüntetések adományozásának lehetőségére.

1./ “Törökszentmiklós Város Díszpolgára cím:
Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII. 01.) Ök. számú rendelet alapján
“Törökszentmiklós Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind Törökszentmiklóson, mind országosan vagy nemzetközi szinten olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Törökszentmiklós jó hírnevéhez, valamint példamutató emberi magatartása köztiszteletben áll.
Tiszteletbeli díszpolgári cím adományozható kiemelkedő magyar vagy külföldi személyiségnek, továbbá elhunyt személynek, akit egyébként díszpolgári címben lehetne részesíteni.
A díszpolgári cím évente egy, a tiszteletbeli díszpolgári cím évente több alkalommal adományozható.

2./ Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII. 01.) Ök. számú rendelet alapján “Pro Urbe Törökszentmiklós” díj adományozható annak a magánszemélynek és közösségnek, aki (illetve amely) kiemelkedően eredményes és maradandó munkát végzett az alábbi területeken:

– a város fejlesztésében és gazdasági életében,
– a kultúra, a művészet, a tudomány területén,
– a nevelés-oktatás terén,
– a városi egészségügy és sport területén.

A díjból évente legfeljebb 1 adható.

Az adományozásra javaslatot tehet:
a./ Törökszentmiklóson működő egyesület,
– más társadalmi szervezet,
– párt,
– egyház,
– felekezet;
b./ legalább 50 törökszentmiklósi választópolgár;
c./ a Képviselő-testület bizottsága;
d./ legalább három települési képviselő;
e./ az önkormányzat által fenntartott intézmény;
f./ állami szerv.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– díszpolgári cím esetén:
a./ a javasolt személyazonosító adatait,
b./ a javasolt személy életrajzát,
c./ a cím adományozásának alapját szolgáló tevékenység ismertetését,
e./ választópolgári javaslattétel esetén a javaslattevők nevét és egyéb természetes személyazonosító(anyja neve, születési hely, év, hó, nap)adatait, valamint lakcímüket, és sajátkezű aláírásukat tartalmazó ajánlóívet /ajánlóíveket.

– “Pro Urbe” díj esetén:
a./ a díjazásra javasolt személy, közösség munkásságának, tevékenységének elismerésre méltó eredményeit,
b./ választópolgári javaslattétel esetén a javaslattevők nevét és egyéb természetes személyazonosító adatait, valamint sajátkezű aláírásukat tartalmazó ajánlóívet /ajánlóíveket.

3./ Törökszentmiklós Város Kitüntető díjainak adományozásáról szóló 30/2011. (XII. 01.) Ök. Számú rendelet alapján „Törökszentmiklósért Emlékérem” adományozható azoknak a személyeknek, akik

a) „Törökszentmiklós város fejlesztéséért”
b) „a törökszentmiklósi lakosok életkörülményeinek javításáért, biztonságáért”
c) „sport, ifjúsági és civil szervezetek erdményes működéséért”
d) „a város társadalmi, kulturális, oktatási életének fejlesztéséért”
e) „ a város gazdasági életében”
kiemelkedően sokat tettek.

A díjból évente egyszer, területenként egy adható.

Az adományozásra javaslatot tehet:
a./ Képviselő-testület szakmai bizottsága,
b./ a szakmához kapcsolódó intézmények,
c./ szakmai munkaközösségek,
d./ civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a./ a díjazásra javasolt személy, közösség munkásságának, tevékenységének elismerésre méltó eredményeit,
b./ a javasolt személyi azonosító adatait,
c./ a javaslat indoklását.

Ezen kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat minden évben legkésőbb október 20-ig lehet benyújtani Törökszentmiklós Város Polgármesteréhez.
A díszpolgári címről kiállított díszoklevelet, a Pro Urbe díjat valamint a Törökszentmiklósért Emlékérmet a polgármester a Város Napján ünnepélyes keretek között adja át.

4./ “Törökszentmiklós Város Közművelődési díj”:
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési Díjat, szakmai elismerést alapított azon személyek, közösségek részére, akik a város közművelődésében, kulturális életében tartósan kiemelkedő eredményt értek el és kitűntek a közéletben való aktív részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal.

A díj évente egy esetben adományozható.

Az adományozásra javaslatot tehet:
a) Képviselő-testület szakmai bizottsága,
b) a szakmához kapcsolódó intézmény,
c) szakmai munkaközösség,
d) civil szervezet
e) legalább három települési képviselő.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy, közösség munkásságának, tevékenységének elismerésre méltó eredményeit, természetes személyazonosító adatait (születési név,
születési hely, idő, anyja neve), és a javaslat indoklását.

A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatot minden évben legkésőbb november 30-ig lehet benyújtani Törökszentmiklós Város Polgármesteréhez. A díj odaítéléséről – a polgármester előterjesztése alapján – a Képviselő-testület dönt. A díjat a polgármester ünnepélyes keretek között adja át a Magyar Kultúra Napján.

Érdeklődni a Polgármesteri Kabinet 216-os irodájában lehet.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

További Hírek

Leave a Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

%d blogger ezt szereti: