Egyéb Friss Hírek 

Véghajrában a PIAAC-felmérés – Április 30-ig tart a felnőttek kompetenciáját vizsgáló adatgyűjtés

Április 30-ig kereshetik a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek
alapkompetenciáit – szövegértési, elemi olvasási, matematikai és
ITproblémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását –
vizsgáló PIAAC-felmérésbe bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD
koordinálja, és Magyarország a felmérés harmadik hullámába kapcsolódott be.
Hazánkban a témában ilyen nagyságrendű kutatásra még nem került sor.

Tavaly szeptemberben indult, és 2018. április 30-ig tart a PIAAC (Programme for the
International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és
Kompetenciamérési Program) felmérés, amely olyan alapvető készségeket vizsgál, amelyek
nélkülözhetetlenek az egyén számára a fejlett, 21. századi társadalmak életében való
részvételhez, a hétköznapi és munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez. Ezek az
alapkészségek – vagyis az olvasási és hétköznapi számolási készség, valamint a technológiai
alapú problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek
elsajátításának alapjait jelentik. Az adatgyűjtés során összesen 6000, tudományosan
megalapozott, statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel
rendelkező 16 és 65 év közötti lakos kompetenciáit vizsgálják. A felmérés egy számítógépen
kitöltött háttérkérdőívből, valamint számítógépen vagy papíron egyaránt megoldható
feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt, társadalmi feladat.

„Egy ilyen nemzetközi felmérés elsősorban arra szolgál, hogy felmérjük az egyes országok
polgárai mennyire képesek reagálni a tudásalapú társadalom újabbnál újabb kihívásaira. A
felnőttkorban végzett közvetlen képességfelmérésnek számtalan előnye van: az esetenként
sok-sok éve megszerzett diploma vagy más, végzettséget igazoló irat nem ad pontos képet
az egyén képességeiről és a benne rejlő potenciálról. A PIAAC egy ambiciózus program,
amely nemcsak feltérképezni szeretné az egyéni képességeket, de igyekszik az egyén,
valamint az adott ország gazdasági és társadalmi sikerei közti összefüggéseket is értékelni –
mondta el Janák Katalin, a KSH Életminőség-statisztikai főosztályának vezetője.

A kompetenciák mérésén kívül a PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokra is rákérdez,
mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A
munkavállalók ezen kívül a munkakörükkel, munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk
során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdéseket kapnak. A kapott adatok
alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők.

Janák Katalin elmondta: „Aki bekerült a felmérésbe, annak nem kell tartania attól, hogy a
tesztjeinek eredménye nyilvánosságra kerül, hiszen ezeket kizárólag statisztikai célra, összesítve
publikáljuk. A mintába bekerültek egy olyan egyedülálló adatfelvétel sikerességéhez járulnak hozzá,
amely a magyar felnőtt népesség kompetenciáit és képességeit nemzetközi szinten is reprezentálja.”

A nemzetközi felmérés 2008-ban indult, és az elmúlt években világszinten 33 országban
zajlott le sikeresen. Magyarország 2016-ban csatlakozott a résztvevők közé.

Országosan 127 összeíró 250 helyszínen kezdte el a munkát, a nagyvárosok mellett Budapest
valamennyi kerülete és a kisebb települések is reprezentáltak a mintában.

Magyarországon az első eredmények 2019-re várhatók. A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános
és kutatható, az adatbázison alapuló elemzések a foglalkoztatás-, valamint az oktatáspolitika
– különösképpen a felnőttképzés – számára fontos következtetések levonására lesznek
alkalmasak. Az állományok a válaszadók adatait az adatvédelmi szabályoknak megfelelően az
azonosítást lehetetlenné tévő módon tárolják, illetve bocsátják a felhasználók
rendelkezésére.

A PIAAC a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kezdeményezésére
jött létre. A tervek szerint a felvételt tízévenként megismétlik, így láthatóvá válik, hogyan
változnak a felnőttek készségei az egyes országokon belül és a többi résztvevő országgal
történő összehasonlításban.

A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által alkotott konzorcium
valósítja meg. A konzorcium vezetője a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a
felmérés lebonyolításáért a KSH felel.

A PIAAC-ról
A GINOP-6.2.1- VEKOP-15- 2015-00001 azonosító számú kiemelt projekt a PIAAC-felmérés
lebonyolításának sikeréért felel, és lehetővé teszi, hogy a felmérés során gyűjtött információk
feldolgozásával és az eredmények kiértékelésével a kormányzat távlatilag meghatározó
stratégiai döntéseket és hatékonyabb, célzottabb intézkedéseket hozhasson a foglalkoztatás,
a felnőttképzés, a köznevelés és a szakképzés területein.
Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

További Hírek

Leave a Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

%d blogger ezt szereti: